Arkitektstudio Elfrida Bull Bene as, Bergen, Norway

Et lite, uavhengig arkitektstudio som har arkitekturoppgaver av forskjellige størrelser og med ulike problemstillinger fordelt i store deler av Norge og Sverige.
Arkitekturoppgavene spenner fra arbeid med eneboliger, fritidsboliger, mindre prosjekter, næringsbygg, konseptutvikling og utvikling av områder og tomter.
Arkitektstudioet legger rammen for en kreativ virksomhet som gjerne går på tvers av fagområder, og en rekke smarbeidspartnere innenfor ulike kunnskapsfelt skaper en ønsket bredde.
Åpenhet og eksperimentering, kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å gå inn i oppgavene med den tro på at det vi skaper vil ha betydning i situasjonen vi handler i. Den ansvarlige arkitekturen bygger på bevissthet på stedets kvaliteter, samtiden og ressursbruken.
Den fiktive mentor for praksisen er figuren Elfrida Bull Bene som danner en solid ramme rundt holdninger til prosess, arkitektur og væremåte.

OBS!! NY WEBSIDE ER UNDER ARBEID.

Ingen innlegg.
Ingen innlegg.